SYSTEMA AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med säte i Sundsvall

Genom vår mångåriga erfarenhet, vår höga kompetens samt vårt nytänkande inom säkerhet, kommer vi att kunna tillföra mycket när det gäller kvalitet, service och flexibilitet.

Vi ser tydligt hur rollen utvecklas för våra anställda, till att även utgöra en viktig resurs för våra kunder inom information och servicetjänster. Hela vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och kvalitetssäkran.

Om SYSTEMA AB

SYSTEMA AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med säte i Sundsvall.
Våra anställda har lång och gedigen erfarenhet av bevakning.

Våra affärsområden

Våra affärsområden innefattar exempelvis stationär bevakning, ronderande bevakning, parkeringsövervakning och centrumbevakning/ordningshållning.

Kontakta oss

Kontakta oss redan idag via telefon eller e-post för närmare information om våra tjänster.

Jobba hos oss


SYSTEMA sätter social kompetens och personlig lämplighet i första rummet. Likväl som våra anställda ska trivas med sin anställning hos oss ställer vi höga krav på lämplighet hos vår personal.

Samarbetspartners

SYSTEMA samarbetar med ett flertal företag som alla är experter inom sina verksamhetsområden. Detta gör vi för att säkertställa hög kvalite i vår leverans till kund.

Vi sponsrar

SYSTEMA sponsrar idrottslag och föreningar i västernorrland. Vi tror starkt att idrott och motion är ett viktigt inslag i vardagen för ett hälsosamt liv.